ഇവനെ ഒരു ടീമിനും വേണ്ടേ??

1 Response to "ഇവനെ ഒരു ടീമിനും വേണ്ടേ??"

  1. നിശാസുരഭി Says:

    ഇവനെ ഒരു ടീമിനും വേണ്ടേ???

    കക്ഷിക്ക ഗോളടിക്കാൻ ഇതേ പോലെ ട്രോളിയും ടയറൂം, നെറ്റും കെട്ടാൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ ഫിഫ സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ ആയിരിക്കും!

Post a Comment